• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci dobara - Interaktivnih tabli sa projektorom JNOP 1-3N/2020

Naziv naručioca: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propise, upravu i nacionalne manjine

Predmet javne nabavke:Nabavka interaktivnih tabli sa projektorom

Onaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara - interaktivih tabli sa projektorom

 

Sanacija i adaptacija krova sale za fizičko vaspitanje OŠ "Jovan Popović" u Kikindi - JNMV 2/2020

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za javnu nabavku male vrednosti

Obaveštenje o produženju roka

Konkursna dokumentacija sanacija i adaptacija krova sale za fizičko vaspitanje

 

Sanacija i uređenje dvorišta OŠ "Jovan Popović" u Kikindi - Javna nabavka radova br. JN-3/2015

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - odgovori na pitanja

 

Đačka užina - duboko smrznuta peciva

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Izvođenje ekskurzija i nastave u prirodi učenika u školskoj 2014/15. godini

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka radovi - sanacija fiskulturne sale

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija