• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

Nenastavni kadar

Ime i prezime

Zaduženja

Jelena Krvopić  

Direktor

Ivana Aškić

Školski pedagog

Svetlana Iličin

Sekretar škole

Ivanka Grujić

Šef računovodstva

Danijela Latković

Administrativni radnik

Zorica  Tasovac

Učitelj u produženom boravku

Draženka Draško

Bibliotekar

 
Nastavni kadar
 
Grupa ljudi       Grupa ljudi
Razredna nastava   Predmetna nastava

 

Pomoćno osoblje

Prezime i ime

Zaduženja

Zorica Grujić

Pomoćni radnik

Vanja Radu

Jasmina Momčilov

Zorica Ćorić

Biljana Purać

Vesna Ziramov

Olgica Detari

Servirka

Đuro Basta

Kotlar/Domar