• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

 

Raspored nastavnika po predmetima za školsku 2020/21. godinu.

Ime i prezime

Predmet 

Božana Grbić

Srpski jezik 

Renata Vujadinov

Milena Mučalov

Engleski jezik

Sonja Felbab Vukašinović

Smiljana Kojić Grandić

Likovna kultura

Jovana Jovanović

Muzička kultura

Jelena Knežević

Istorija

Olivera Gašić

Geografija

Jelena Vulić  Fizika

Jelena Vukobrat 

Isidora Pap 

 Matematika

Nevenka Đurić Kun

Biologija
 
Dragana Vunjak Hemija
Svetlana Pavlović Tehnika i tehnologija

Emil Hofgezang

Informatika i računarstvo

Jelena Grbić

Miroslav Bubalo

Građansko/Verska nastava
  Nemački jezik 

Katarina Tornjanski 

 

Vladimir Radlović 

Goran Arnuš

 Fizičko i zdravstveno vaspitanje
  Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture

Melita Gombar

 

Aleksandar Stojkov

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture