• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

 

Školska 2019/2020. godina

Raspored termina za individualne razgovore roditelja i učitelja

Ime i prezime učitelja

Razred/predmet

Dan i vreme

Ljiljana Marković

II1

sreda 4. čas

Snežana Perović

II2

petak 2. čas

Katica Jančić

III1

utorak 3. čas

Slavica Ljiljak

III2

četvrtak 2. čas

Gordana Mišković

IV1

ponedeljak 3. čas

Dušica Matejin

IV2

ponedeljak 4. čas

Ljiljana Piperski

I1

ponedeljak 2. čas

Nataša Imbronjev Cucić

I2

četvrtak 3. čas

Sonja Felbab Vukašinović

Engleski jezik  I-IV

utorak 12,25-13,00

Boban Petrović

Verska nastava I-IV

četvrtak 12,30

Aleksandar Stojkov

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture I-IV

utorak 11,00

 

Raspored termina za individualne razgovore roditelja i nastavnika

Nastavnik

Predmet/razred/odeljenje

Dan i vreme

Božana Grbić

srpski jezik 7-1,2/8-1,2

ponedeljak  3. čas

Renata Vujadinov

srpski jezik 5-1,2/6-1,2

četvrtak 2. čas

Milena Mučalov

engleski jezik 5/6-2/7/8

petak 2. čas

Sonja Felbab Vukašinović

engleski jezik 6-1

ponedeljak 8:45-9:10 (prepodnevna smena)

ponedeljak 12:20-13:00 (poslepodnevna smena)

Katarina Tornjanski

nemački jezik 5/6/7/8

petak 3. čas

Smiljana Kojić Grandić

likovna kultura 5/6/7/8

četvrtak 2. čas

Jasmina Ćuk

muzička kultura5/6/7/8

četvrtak 3. čas

Jelena Knežević

istorija  5/6/7/8

ponedeljak 4. čas

Olivera Gašić

geografija  5/6/7/8

ponedeljak 2. čas

Jelena Vulić

fizika  6/7/8

sreda 2.čas

Jelena Vukobrat

matematika 5/6/8

petak 3. čas

Dragana Volarov

matematika 7

četvrtak 3. čas

Nevenka Đurić Kun

biologija  5/6/7/8

sreda 3. čas

Dragana Vunjak

hemija7/8

utorak 4. čas

Svetlana Pavlović

tehnika i tehnologija 5/6

utorak 3. čas

Svetlana Pavlović

tehničko i informatičko obrazovanje 7/8

utorak 3. čas

Goran Arnuš

fizičko i zdavstveno vaspitanje vaspitanje 5/6

ponedeljak 4. čas

Goran Arnuš

Fizičko vaspitanje  7/8

ponedeljak 4. čas

Goran Arnuš

Fizičko vaspitanje izabrani sport 7-1,2

ponedeljak 4. čas

Vladimir Radlović

Fizičko vaspitanje 5/6

ponedeljak 3. čas

Aleksandar Mišković

Fizičko vaspitanje – izabrani sport 8-1,2

petak 4. čas

Nemanja Vajagić

informatika i računarstvo 5/6/7/8

utorak 4. čas

Boban Petrović

verska nastava 5/6/7/8

četvrtak 12,30

Aleksandar Stojkov

romski jezik sa elementima nacionalne kulture 5-8

utorak 11,00