• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, obaveštavamo Vas da će nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju obratiti na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

Obaveštavamo roditelje učenika da obrate pažnju na sadržaje koje učenici postavljaju tokom procesa onlajn učenja, te da ih informiše da će neprimereno ponašanje učenika uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine.

Nastavnici i stručni saradnici podsećaju učenike na pravila ponašanja na onlajn platformama za učenje, beležiće neprimerena ponašanja, informisaće roditelje i uklanjati neprimereni sadržaj sa platformi koje koriste u svom radu.

Ukoliko škola bude imala saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i pored informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju podneće prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvesti nadležnu Školsku upravu.

1