Učenik generacije - školska 2017/2018. godina

11 16
Nestor Iličin

Vedrog duha, druželjubiv, kulturan, komunikativan, spontan, samostalan, jasnog stava, odlučan, istrajan, pravedan, human i pošten – osobine su koje Nestorovi vršnjaci iz odeljenja kod njega prepoznaju, zbog kojih ga poštuju i njegovo mišljenje traže i cene u bitnim trenucima.Voli da pomogne drugim učenicima, da ih motiviše, pokrene u radu i sve to zajedno ga čini jednim među omiljenima u odeljenju. Pored vršnjaka, predmetni nastavnici su istomišljenici, te nam je zadovoljstvo raditi sa takvim učenikom. Nastavnici Nestoru postavljaju više ciljeve, jer sa lakoćom savladava redovan plan i ima visoka postignuća. Pored priprema za takmičenje i pohađanja dodatne nastave, sa lakoćom učestvuje i u vannastavnim aktivnostima. Dobro poznavanje opšte kulture, svestranost, logičko zaključivanje i povezivanje gradiva, kontinuiran rad i njegova zainteresovanost za nauku, davali su rezultate na takmičenjima svake godine:

Školska 2011/12.godina:

  • Međunarodno takmičenje „Kengur bez granica“ 1. mesto

Školska 2012/13.godina:

  • Matematika 1.mesto Opštinsko takmičenje
  • Međunarodno takmičenje „Kengur bez granica“ pohvala

Školska 2013/14.godina:

  • Matematika 2.mesto Opštinsko takmičenje
  • Međunarodno takmičenje „Kengur bez granica“ pohvala
  • Republičko takmičenje „Misliša“ pohvala
  • Matematička olimpijada osnovnih škola Republike Srbije, član školske ekipe, pojedinačno 3. mesto

Školska 2014/15.godina:

  • Matematika 2.mesto Opštinsko takmičenje; 1. Mesto Okružno takmičenje
  • Republička Dopisna olimpijada pohvala
  • Matematička olimpijada osnovnih škola RepublikeSrbije, član školske ekipe, pohvala
  • Republičko takmičenje „Misliša“ 3. nagrada
  • Međunarodno takmičenje „Kengur bez granica“ pohvala
  • Istorija 3.mesto Opštinsko takmičenje
  • Biologija 2.mesto Opštinsko takmičenje; 2. Mesto Okružno takmičenje
  • „Šta znaš o saobraćaju“ 3. Mesto Opštinsko takmičenje

Školska 2015/16.godina:

  • Matematika 3.mesto Okružno takmičenje
  • Republičko takmičenje „Misliša“ pohvala
  • Međunarodno takmičenje „Kengur bez granica“ pohvala
  • Istorija 3.mesto Opštinsko takmičenje
  • Fizika 3.mesto Opštinsko takmičenje

Školska 2016/17.godina:

  • Matematika 2.mesto Opštinsko takmičenje; 2. Mesto Okružno takmičenje
  • Međunarodno takmičenje „Kengur bez granica” pohvala
  • Istorija 3.mesto Opštinsko takmičenje
  • Hemija 2.mesto Opštinsko takmičenje; 2. Mesto Okružno takmičenje
  • Fizika 2.mesto Opštinsko takmičenje; 2. Mesto Okružno takmičenje
  • Geografija 1.mesto Opštinsko takmičenje; 3. Mesto Okružno takmičenje

Školska 2017/18.godina:

  • Matematika 2.mesto Opštinsko takmičenje
  • Republičko takmičenje „Misliša“ 3. nagrada
  • Istorija 1.mesto Opštinsko takmičenje
  • Hemija 2.mesto Opštinsko takmičenje; 2.mesto Okružno takmičenje; učešće na republičkom takmičenju
  • Fizika 3.mesto Opštinsko takmičenje
  • Engleski jezik 3.mesto Opštinsko takmičenje

Nestor je učestvovao na takmičenju iz informatičke i računarske pismenosti „Dabar“, na takmičenjima iz matematike u organizaciji aktivama tematičara Kikinde „QR potraga“, „Svetosavske mozgalice“,takmičenju iz nemačkog jezika „Willkommen“ i na takmičenju iz geografije pod nazivom "Moja Kikinda". Zavidne rezultate je imao i na svetskim prvenstvima u kvizingu u organizaciji Enigmatskogk luba “Kikinda”. Aktivno je učestvovao u radu odeljenjske zajednice kao njen predsednik i u radu učeničkog parlamenta. Pored redovne, uspešno pohađa i muzičku školu.

U avgustu 2016.i 2017. godine Nestor je pohađao Matematički letnji kamp u Šapcu, a u 2017. Godini imao je priliku da svoja interesovanja proširi u Istraživačkoj stanici Petnica.

Sa ponosom, od strane nastavničkog veća, Nestor je jednoglasno proglašen za učenika generacije.

Legetøj og BørnetøjTurtle