• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

U saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača biće realizovane radionice Uvod u grafiku - "Od igre do otkrivanja, otiskom". Učestvovaće studenti treće godine, profesori i vaspitači i učenici osnovnih škola. Prisutni đaci biće upoznati sa jednostavnijim elementima umetničke grafike koji se mogu primenjivati u osnovnoškolskoj nastavi. Ovakvo vizuelno - likovno iskustvo moguće je realizovati u okviru predmeta Likovno vaspitanje. Sadržaj: monotipija (otisnuta sa plastične folije).

grafika1 grafika2 grafika3