Istorijat

     Osnovna škola „Jovan Popović“ je institucija sa dugačkom i bogatom tradicijom. Škola je osnovana u drugoj polovini 19. veka, u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj kao ženska viša škola u rangu srednje škole. Zgrada je izgrađena nalik na ostale škole u Kikindi, jer je u Habzburškoj monarhiji postojala uredba po kojoj sve škole imaju zajedničke arhitektonske odlike. Po završetku Prvog svetskog rata u novoformiranu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca pristiže veliki broj ruskih izbeglica, te se za tu namenu zgrada današnje škole koristila kao sedište Crvenog krsta i prihvatni centar ruskih imigranata. Nakon toga, u Kraljevini Jugoslaviji škola postaje Gimnazija za učenike ruske nacionalnosti na ovim prostorima. U tom svojstvu je dočekala i Drugi svetski rat. Nakon rata po odluci sekretarijata za prosvetu ponovo se menja uloga škole i ona postaje osnovna osmogodišnja škola. Ubrzo dobija ime koje i danas nosi, po borcu iz Drugog svetskog rata, pesniku, a kasnije i akademiku Jovanu Popoviću. Škola je proširena i dograđene su joj moderno opremljena sala, kabinet za tehničko obrazovanje, kao i kompletno opremljena medijateka. U sklopu škole je adaptiran i dnevni boravak u okviru poslednjih izmena školskih prostorija.

9

Legetøj og BørnetøjTurtle