DOKUMENTI

Finansijski izveštaj za 2023. godinu

Godišnji plan rada školske 2023/2024.

Godišnji izveštaj o radu 2022/2023.

Školski program 2022-2026.

Školski razvojni plan 2023-2026.

Pravilnik o sistematizaciji

Godišnji plan rada škole 2022/2023.

Izveštaj o radu škole 2020/2021.

Razvojni plan ustanove 2020-2023.

Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja društveno korisnog odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u školi

Pravilnik o postupku javnih nabavki

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika

Pravilnik o radu škole

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja

Statut škole

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu Saveta roditelja

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta

Pravila ponašanja dece učenika i zaposlenih

Pravilnik o kancelarijskim i arhivskom poslovanju

Pravilnik o vaspitno disciplinskoj odgovornosti učenika

Informator o radu

Pravilnik o računovodstvu

PLAN RASHODA  ŠKOLE U 2021. GODINI

PLAN RASHODA  ŠKOLE U 2022. GODINI

Obrazloženje budžetu za 2021. godinu

Obrazloženje budžetu za 2022. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu

 BILANS STANJA na dan 31.12.2021. godine

BILANS PRIHODA I RASHODA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

 IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

INFORMATOR O RADU OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA

EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

PLAN MERA ZA OSTVARIVANjE I UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI OŠ ,,JOVAN POPOVIĆ” U KIKINDI ZA 2023. GODINU

 

 

Istorijat

     Osnovna škola „Jovan Popović“ je institucija sa dugačkom i bogatom tradicijom. Škola je osnovana u drugoj polovini 19. veka, u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj kao ženska viša škola u rangu srednje škole. Zgrada je izgrađena nalik na ostale škole u Kikindi, jer je u Habzburškoj monarhiji postojala uredba po kojoj sve škole imaju zajedničke arhitektonske odlike. Po završetku Prvog svetskog rata u novoformiranu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca pristiže veliki broj ruskih izbeglica, te se za tu namenu zgrada današnje škole koristila kao sedište Crvenog krsta i prihvatni centar ruskih imigranata. Nakon toga, u Kraljevini Jugoslaviji škola postaje Gimnazija za učenike ruske nacionalnosti na ovim prostorima. U tom svojstvu je dočekala i Drugi svetski rat. Nakon rata po odluci sekretarijata za prosvetu ponovo se menja uloga škole i ona postaje osnovna osmogodišnja škola. Ubrzo dobija ime koje i danas nosi, po borcu iz Drugog svetskog rata, pesniku, a kasnije i akademiku Jovanu Popoviću. Škola je proširena i dograđene su joj moderno opremljena sala, kabinet za tehničko obrazovanje, kao i kompletno opremljena medijateka. U sklopu škole je adaptiran i dnevni boravak u okviru poslednjih izmena školskih prostorija.

9

DOKUMENTI

  

 

 

Preuzimanja

Na ovoj strani možete pristupiti različitim kategorijama za preuzimanje.

PDFDocuments Završni ispit
Legetøj og BørnetøjTurtle