• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

Anketa se nalazi na sledećem linku

Anketa za roditelje

Kratko uputstvo:

Prilkom popunjavanja ankete, obratiti pažnju na pitanja koja su označena crvenom zvezdicom - obavezan odgovor

Nakon unešenih odgovora pritisnuti na dugme PROSLEDI ili SUBMIT i time ste završili sa popunjavanjem i vaši odgovori se prosleđuju.