Predmetna nastava

 

  

Raspored nastavnika po predmetima za školsku 2023/24. godinu.

Ime i prezime

Predmet 

Božana Grbić

Srpski jezik 

Renata Vujadinov

Milena Mučalov

Engleski jezik

Sonja Felbab Vukašinović

Smiljana Kojić Grandić

Likovna kultura

Nikolina Suvajdžić

Muzička kultura

Jelena Knežević

Istorija

Olivera Gašić

Geografija

Jelena Vulić  Fizika

Jelena Vukobrat 

Isidora Pap 

 Matematika

Nevenka Đurić Kun

Biologija

Dragana Vunjak Hemija
Svetlana Pavlović Tehnika i tehnologija

Siniša Vuković

Informatika i računarstvo

Jelena Grbić

Miroslav Bubalo

Građansko vaspitanje

Verska nastava 

Katarina Tornjanski Nemački jezik

Goran Arnuš 

Vladimir Radlović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 Čila Tot

Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture

 

Aleksandar Stojkov

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture

Legetøj og BørnetøjTurtle