Predmetna nastava

Raspored nastavnika po predmetima za školsku 2020/21. godinu.

Ime i prezime

Predmet 

Božana Grbić

Srpski jezik 

Renata Vujadinov

Milena Mučalov

Engleski jezik

Sonja Felbab Vukašinović

Smiljana Kojić Grandić

Likovna kultura

Jovana Jovanović

Muzička kultura

Jelena Knežević

Istorija

Olivera Gašić

Geografija

Jelena Vulić  Fizika

Jelena Vukobrat 

Isidora Pap 

 Matematika

Nevenka Đurić Kun

Biologija
 
Dragana Vunjak Hemija
Svetlana Pavlović Tehnika i tehnologija

Vladimir Gojković

Siniša Vuković

Informatika i računarstvo

Jelena Grbić

Miroslav Bubalo

Građansko vaspitanje/Verska nastava 
Nemački jezik  

Katarina Tornjanski

Goran Arnuš

Vladimir Radlović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje
  Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture

Melita Gombar

Aleksandar Stojkov

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture

Legetøj og BørnetøjTurtle