• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

Projekat „Uvođenje sistema tehničke zaštite u osnovnim i srednjim školama u Kikindi“ podržan je na konkursu „Zajednici zajedno“ koji je kompanija NIS realizovala 2020. godine. Fokus konkursa bio je na obrazovanju, odnosno digitalizaciji nastavnog procesa i unapređenju bezbedonosno – informacionih sistema u obrazovnim ustanovama.

Projekat obuhvata uvođenje sistema video nadzora u kikindskim školama. Cilј projekta je postizanje veće bezbednosti i discipline učenika i profesora, smanjenje broja neželјenih događaja, kao i efikasnija kontrola i bolјi uvid u sva zbivanja u školama. Projektom je obuhvaćeno jedanaest škola u Kikindi, sedam osnovnih i četiri srednje škole. Naša škola jedna od učesnica u projektu.