Razredna nastava

Raspored učitelja po odeljenjima za školsku 2023/24. godinu.

Ime i prezime

Razred/odeljenje

Ljiljana  Piperski 

I1 

Nataša Imbronjev Cucić

I2  

Ljiljana Marković

II1 

Snežana Perović 

II2 

Slavica Ljiljak 

III1 

  Zorica Tasovac 

III2 

Gordana Mišković

IV1 

Dušica Matejin 

IV2

Ljubica Popović

 

Ime i prezime:

Ljubica Popović

Zaduženja u školi:

nastavnik matematike

Zvanje:

diplomirani matematičar - master

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Matematički fakultet, Beograd

Predmetna nastava

 

  

Raspored nastavnika po predmetima za školsku 2023/24. godinu.

Ime i prezime

Predmet 

Božana Grbić

Srpski jezik 

Renata Vujadinov

Milena Mučalov

Engleski jezik

Sonja Felbab Vukašinović

Smiljana Kojić Grandić

Likovna kultura

Nikolina Suvajdžić

Muzička kultura

Jelena Knežević

Istorija

Olivera Gašić

Geografija

Jelena Vulić  Fizika

Jelena Vukobrat 

Isidora Pap 

 Matematika

Nevenka Đurić Kun

Biologija

Dragana Vunjak Hemija
Svetlana Pavlović Tehnika i tehnologija

Siniša Vuković

Informatika i računarstvo

Jelena Grbić

Miroslav Bubalo

Građansko vaspitanje

Verska nastava 

Katarina Tornjanski Nemački jezik

Goran Arnuš 

Vladimir Radlović

Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 Čila Tot

Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture

 

Aleksandar Stojkov

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture

Marko Milošev

 

Ime i prezime:

Marko Milošev

Zaduženja u školi:

nastavnik istorije

Zvanje:

diplomirani istoričar

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Filozofski Fakultet, Beograd

Jelena Veličkov

 

Ime i prezime:

Jelena Veličkov

Zaduženja u školi:

nastavnik verske nastave

Zvanje:

veroučitelj

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Bogoslovski fakultet srpske pravoslavne crkve, Beograd

Božana Grbić

 

Ime i prezime:

Božana Grbić

Zaduženja u školi:

nastavnik srpskog jezika i književnosti

Zvanje:

profesor srpskog jezika i književnosti

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Filozofski Fakultet, Novi Sad

Aleksandar Stojkov

 

Ime i prezime:

Aleksandar Stojkov

Zaduženja u školi:

nastavnik romskog jezika

Zvanje:

nastavnik romskog jezika u osnovnim školama

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Matica romska u Jugoslaviji i Društvo Vojvodine za jezik i književnost roma, Novi Sad

Jelena Knežević

 

Ime i prezime:

Jelena Knežević

Zaduženja u školi:

nastavnik istorije

Zvanje:

profesor istorije

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Filozofski Fakultet, Novi Sad

Dragana Vunjak

 

Ime i prezime:

Dragana Vunjak

Zaduženja u školi:

nastavnik hemije

Zvanje:

diplomirani hemičar

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Snežana Đokić

 

Ime i prezime:

Snežana Đokić

Zaduženja u školi:

nastavnik muzičke kulture

Zvanje:

diplomirani muzički pedagog

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Muzička akademija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Katarina Tornjanski

 

Ime i prezime:

Katarina Tornjanski

Zaduženja u školi:

nastavnik nemačkog jezika

Zvanje:

diplomirani filolog nemačkog i ruskog jezika i književnosti

Završen fakultet/viša škola, mesto:

Humbolt – Univerzitet, Berlin

More Articles ...

  1. Vesna Kovrlija
Legetøj og BørnetøjTurtle