• AdresaKralja Petra I 63, 23300 Kikinda
  • Telefon+381-230/400-390
FacebookC256
facebook

                                                  

eSkolaC256eUčenje

                                                  

Basta256Jovina bašta

                                                  

Sport256Sport

                                                  

Pcela256
Jovine pčelice

OŠ -Jovan Popović- Kikinda
Glavni ulaz

Predmet: Upis dece u prvi razred osnovne škole u školskoj 2021/2022. godini

 

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019 - dalje: ZOSOV) odredbama člana 18. propisuje se da se u prvi razred osnovne škole upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

U prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu upisuju se deca koja su rođena u periodu od 1. marta 2014. godine do kraja februara 2015. godine.

Roditelji i drugi zakonski zastupnici će od ponedeljka, 18. januara 2021. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete. Zahtevi izabranoj školi se podnose lično do 15. februara 2021.

Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu.

Škola će omogućiti roditeljima da jednim dolaskom završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave proveru spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu sa psihologom/pedagogom.

Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu. O datumu provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu roditelji će biti naknadno obavešteni od izabrane škole.

Ako dete starije od sedam i po godina, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred,može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

U Kikindi, 13.01.2021.                       

                                                                                 direktor: Jelena Krvopić